Zelfstandig wonen in je vertrouwde omgeving
Over Care-shelter
Project Warm Nest
GESCHIEDENIS

Ontdek de geschiedenis van Care-Shelter’s mobiele zorgwoningen.

Zelfstandig wonen in je vertrouwde omgeving…

De wereld staat nooit stil en dat brengt zowel opportuniteiten als uitdagingen met zich mee. Binnen deze wereld moeten we elk onze plaats en ruimte vinden om ons persoonlijk geluk te maken door telkens de juiste balans te vinden. Naarmate het leven vordert, verandert die balans en uiteindelijk komen we steeds voor keuzes te staan.

Daarom is het belangrijk om innoverende bedrijven te hebben die initiatieven nemen om belangrijke keuzes makkelijker te maken.

Care-Shelter is een Belgische onderneming, opgericht door drie jonge en dynamische ondernemers en verbonden met Ark-Shelter. Ze wil een alternatieve oplossing bieden voor de uitdagingen van ons woonbeleid. Hierin staan duurzaamheid, ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal.

Dankzij onze ervaring in de mobiele houtskeletbouw kunnen we een nieuwe, inspirerende wereld creëren op een plaats waar je het misschien niet verwacht. Care-Shelter legt zich toe op mobiele mantelzorgwoningen; gaande van enkelvoudige zorgwoningen voor particulieren tot volledige centra voor professionele zorgbedrijven. Dit zowel in een verhuur- als verkoopmodel. Op die manier kunnen ouderen of zorgbehoevenden blijven wonen in of dichtbij hun vertrouwde omgeving. Zo kunnen ze zelfstandig leven in de mate van het mogelijke en genieten van mantelzorg in de mate van het nodige-

MISSIE

Care-Shelter wil de bestaande en toekomstige uitdagingen van het woonbeleid voor ouderen en mensen met een beperking aanpakken op een structurele, verantwoorde en alternatieve manier.

VISIE

Care-Shelter wil als pionier kwaliteitsvolle mobiele zorgwoningen ontwikkelen die aangepast zijn aan de noden van ouderen en mensen met een beperking. Zo kunnen zij verder leven in hun vertrouwde omgeving, via een betaalbaar verhuurmodel.

Daarnaast willen we uitdagingen voor woonzorgcentra verhelpen door tijdelijke of permanente uitbreidingen te voorzien voor bestaande centra of volledige (tijdelijke) centra te bouwen

Care Shelter mobiele mantelzorgwoning de Liberteyt Gent 3
Care-Shelter wil de bestaande en toekomstige uitdagingen van HET woonbeleid voor ouderen en mensen met een beperking aanpakken op een structurele, verantwoorde en alternatieve manier.
WAARDEN

Care-Shelter vindt waarden een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en die kernwaarden zijn dan ook in alle aspecten van onze activiteiten terug te vinden:

De status quo weerleggen en dankzij vernieuwende oplossingen bestaande en toekomstige uitdagingen verhelpen.

We willen een maatschappelijke uitdaging verhelpen en kunnen dat enkel doen indien onze gehele value chain en bedrijfsvoering maatschappelijk verantwoord is; gaande van leveranciers tot mederwerkers en eindresultaat.

Gezien we hoofdzakelijk met hout werken, zowel binnen als buiten, is het belangrijk om ook ecologisch verantwoord te handelen. We zien erop toe dat onze leverancier op een duurzame manier hout produceert, en onze mobiele woonunits nagenoeg volledig gerecycleerd kunnen worden. Daarnaast voldoen we aan de strengste isolatie en ventilatie voorwaarden waardoor de units een heel laag energieverbruik noteren, en hebben we systemen om regenwater te recupereren en energie op te wekken door middel van zonnepanelen.

Care Shelter close-up mobiele mantelzorgwoning de Liberteyt Gent
DOELSTELLINGEN

Care-Shelter bouwt verder op de kennis die Ark-Shelter doorheen haar bestaan vergaard heeft. Telkens willen we de grenzen van het traditionele wonen verleggen en dat doen we nu opnieuw. De beschikbare cijfers leren ons dat de vergrijzing aanzienlijk zal toenemen de komende jaren en dat het huidige woonbeleid onder druk zal komen te staan.

We stelden ons de vraag of er geen alternatief kon zijn dat tussen een eigen huis of appartement, en een WZC of serviceflat ligt. Wij gaan er van uit dat mensen het liefst in hun vertrouwde leefomgeving blijven, maar dat het organiseren van een volledig huishouden vaak een zware taak wordt.

Zo kwamen we op het idee om ons te specialiseren in de verhuur van mobiele mantelzorgwoningen en de verkoop van op maat gemaakte toepassingen. Deze kunnen in de tuin van familie of mantelzorgers geplaatst worden; zodat men zelfstandig kan leven in de mate van het mogelijke maar ook beroep doen op mantelzorgers in de mate van het nodige. Men blijft in de vertrouwde familiale sfeer terwijl elk zijn privacy behoudt.

De zorgwoningen zijn voorzien van alle modern comfort en  zijn aangepast een eventuele noden van ouderen of zorgbehoevenden, zoals o.m. rolstoeltoegankelijkheid. Plug en play betekent dat de zorgwoning geassembleerd toekomt en geen grote voorbereidende werken, zoals een fundering, nodig zijn. Wanneer de leidingen zijn aangesloten kan deze direct in gebruik genomen worden.

We bieden niet enkel oplossingen voor particulieren. Wij kunnen bestaande centra (tijdelijk) uitbreiden; en we kunnen volledige tijdelijke of permanente centra bouwen. Met onze flexibele oplossingen zijn we er van overtuigd een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen waar ons woonbeleid in de komende jaren voor zal staan en zelfs een nieuwe manier van leven te kunnen creëren.a

CARE-SHELTER TEAM
Care-shelter Pieter Dejager
Pieter Dejager
Distribution & Customer Service
Care-Shelter Martin Mikovchak
Martin Mikovčák
Production & Quality Control
 
Care-shelter Michiel Debacker
Michiel De Backer
Distribution & Planning