We concentreren ons op mensen die een zorgbehoefte hebben op een langere termijn
Mantelzorg

heeft u al aan Mantelzorg gedacht?

Mantelzorg ontstaat wanneer je (plots) moet zorgen voor iemand uit je omgeving; dit kan zowel betrekking hebben op korte alsook lange termijn. Je partner, kind, broer of zus worden zwaar ziek; de zelfredzaamheid van je ouders slinkt; je hebt een kind dat van bij zijn of haar  geboorte, of door een ongeval mindervalide wordt… Als mantelzorger neem je de taak op jou om hen bij te staan in de zorg die ze behoeven; dit is een zware taak, maar kan tevens een heel positieve en verrijkende ervaring zijn.

In essentie is een mantelzorger een persoon die een andere persoon met een (grote) zorgbehoefte bijstaat; dit kan zowel een oudere als  een mindervalide zijn.

Het begrip mantelzorger wordt steeds verder uitgediept en er worden steeds nieuwe diensten ontwikkeld die je kunnen helpen wat praktische hulp en emotionele ondersteuning betreft. Neem daarom zeker een kijkje op de website www.mantelzorgers.be.

MANTELZORG MET CARE-SHELTER

 

 

 

Een mobiele zorgwoning is een woonunit die tijdelijk geplaatst wordt bij de zorgbehoevende of mantelzorger. Een mobiele zorgwoning is een hybride oplossing tussen zelfstandig leven in de mate van het mogelijke en zorg krijgen in de mate van het nodige. 

Een volledig huishouden doen wordt op oudere leeftijd soms moeilijker en veeleisender, maar men is niet in die mate zorgbehoevend dat men aan een woonzorgcentrum of assistentiewoning denkt; of men wil de herinneringen en vertrouwde levenssfeer dicht bij vrienden en familie niet achter laten. 

Dankzij Care-Shelter hoef je de keuze tussen aangepaste zorg en de vertrouwde leefomgeving niet meer te maken. 

Wij plaatsen, zolang het nodig is, een volledig uitgeruste en aangepaste zorgwoning in de tuin van jou of je mantelzorger. 

 

Dit houdt in dat je de zaken doet die je nog zelfstandig kan en  dat je beroep kan doen op je mantelzorger voor bepaalde taken die moeilijker zijn, zoals boodschappen doen, af en toe eens koken, schoonmaken, wassen en zo verder. 

Voor de zaken die je niet meer zelfstandig kan uitvoeren, en waar je mantelzorger geen gepaste hulp kan bieden; kan er beroep gedaan worden op ambulante zorgverleners. Gaande van medische noodzakelijkheden, kinesitherapie, maaltijden aan huis etc. Maar ook monitoring wanneer de mantelzorger aan het werk is, en zelfs gezelschap. Kortom, alle nodige zorg is beschikbaar, terwijl U uw eigen onafhankelijkheid en zelfstandigheid bewaart.

Gezien de versatiliteit van onze mobiele woonoplossingen kunnen de toepassingen echter nog veel verder gaan. Indien U als ouder een kind heeft met beperkingen, is het misschien niet zo voor de hand liggend om een gepast woon-evenwicht te vinden waarin iedereen voldoende privacy heeft, en uw kind zijn of haar eigen zelfstandigheid kan ontwikkelen. 

Als minderjarige of beginnende twintiger kan men perfect functioneren binnen de klassieke gezinsstructuur, maar misschien wil, of kan, uw kind nadien van meer zelfstandigheid genieten. 

Met een oplossing van Care-Shelter kunnen zij zich geleidelijk, op een gecontroleerde manier, ontplooien in hun zelfstandigheid, terwijl zij dichtbij hun ouders blijven en kunnen genieten van alle nodige hulp en bijstand. Deze oplossing is niet enkel mogelijk voor uw eigen kinderen, maar ook voor broers of zussen, peetkinderen etc.

VOORDELEN van mantelzorg

 • Men kan zelf de mate van privacy gaan bepalen gezien men volledig zelfstandig kan leven in de mantelzorgwoning.
 • De nodige hulp voor de zorgbehoevende kan door de mantelzorger en/of een ambulante dienst geboden worden.
 • Oplossingen voor veiligheid, opvolging en noodgevallen zijn beschikbaar. Hierin helpen we graag.
 • Tijdelijke oplossing zolang de nood zich stelt.
 • Laten de zorgbehoevende toe zich in zijn of haar zelfstandigheid te ontplooien.
 • Geven de zorgbehoevenden en de hulpverleners de ruimte die nodig is voor persoonlijke ontplooiing en geluk
 • Mantelzorger zal een erkend statuut worden zodat mensen die zich hiervoor engageren ook van bepaalde voordelen kunnen genieten bij het opnemen van deze verantwoordelijkheid.

MANTELZORGSTATUUT

In essentie is een mantelzorger een persoon die een andere persoon met een (grote) zorgbehoefte bijstaat; dit kan zowel een oudere als mindervalide zijn. In een eerste fase op 12 mei 2014 en in tweede instantie op 01 oktober 2019 werd een wet goedgekeurd betreffende het statuut van van mantelzorger – Het mantelzorgstatuut. De mantelzorger kan een familiale band hebben met de zorgbehoevende, maar kan ook een derde persoon zijn.

Om dit statuut te genieten moet je echter wel aan bepaalde zaken voldoen:

 • Je moet een vertrouwensrelatie of nauwe, affectieve of geografische
   relatie opgebouwd hebben
 • Je moet in België verblijven en ingeschreven zijn in het bevolkings-
  of vreemdelingenregister


Dit statuut eindigt wanneer:

 • een van beide partijen dit wenst
 • een van beide partijen komt te overlijden
 • wanneer de zorgafhankelijkheid beëindigd wordt
 • wanneer de geholpen persoon opgenomen wordt in een WZC
  voor meer dan 90 opeenvolgende dagen

De hulpbehoevende persoon of zorgvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
 • De hoofdverblijfplaats moet in België zijn
 • De mate van zorgbehoevendheid.
HET MANTELZORGVERLOF
Een werknemer die erkend is als mantelzorger heeft recht op de volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst of een vermindering van 1/5e tot de helft. Dit één maand (voltijds) per zorgbehoevende persoon. Met andere woorden, men kan zijn of haar arbeidscontract aanpassen zodat het beter aansluit om de taken van mantelzorger te vervullen.
 
Bij deze wetten ontbreekt voorlopig nog het uitvoeringsbesluit en het Koninklijk Besluit, dus kan het statuut nog niet aangevraagd worden. Momenteel worden dezelfde bedragen, voorwaarden en regels toegepast als bij het verlof voor medische bijstand. Voor dergelijke gevallen kan je tijdelijk verlof aanvragen, kan je een financiële tegemoetkoming aanvragen en een aanmoedigingspremie ontvangen (Vlaams Gewest). 
 
Voor meer informatie en de voortgang van de Koninklijke Besluiten 

verwijzen we naar onze bron: